slider

Konferencja

GetCreativeNow

  • Kreatywne pomysły na lekcje językowe w przedszkolu i klasach I-III oraz na zajęcia indywidualne
  • spring & summer edition 2019
  • 30 marca 2019 r.
  • Poznań

Formularz rejestracji

Cena regularna

399 zł

Oferta limitowana

349 zł

Dostępnych 10 w cenie 349 zł netto

Podsumowanie


 
 
 
 
 

Uzyskany rabat


Całkowita kwota netto


Całkowita kwota brutto


Uczestnicy

Osoba składająca zamówienie

Dane do faktury

Sposób Płatności

Po przesłaniu do Organizatora formularza zgłoszenia Zamawiający otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest wpłata należności najpóźniej na 7 dni przed terminem konferencji. Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu płatności. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.

Zwolnienie z podatku VAT

Zwolnienie z podatku VAT przysługuje podmiotom publicznym lub podmiotom, które dysponują funduszami pochodzącymi w co najmniej 70% ze środków publicznych i finansują z nich szkolenia swoich pracowników. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z tej możliwości, prosimy zaznaczyć poniższe pole.